मोबाइलबाटै ठुलो साइजको फोटोलाई सानो साइजमा कन्भर्ट गर्ने तरिका

by Jan 24, 2021

हामीले मोबाइल वा क्यामेरा बाट खिचेको फोटो ठुलो साइजको हुने गर्दछ । त्यस्तो ठुलो साइजको फोटोहरु हामीले इमेल वा अनलाइन फारम हरुमा अपलोड गर्दा कतिपय अवस्थामा ठुलो साइज भएकै कारण रिजेक्ट हुने गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले फोटोको साईज घटाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी ठुलो साइज जस्तै २ एमबि, ५ एमबि वा त्यो भन्दा पनि ठुलो साइजको फोटो लाई १०० केबि वा त्यो भन्दा नि सानो बनाउन सक्छौ । यो भिडियो मार्फत तपाइले कसरी ठुलो साइजको फोटोलाइ सानो साइजमा कन्भर्ट गरेर इमेल गर्ने भन्ने बारे थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।

You May Also Like…