बिना शुल्क आफैले घर बाटै डिभि भर्ने तरिका

by Jan 24, 2021

अमेरिकी सरकारले हरेक वर्ष खोल्ने डाईभर्सिटी भिसाको अनलाइन फारम बिना कुनै शुल्क तिरी आफैले घर बाटै भर्न सकिन्छ । यो भिडियो मार्फत तपाइले यसरी आफै डिभि भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हरु तथा आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुनेछ साथै डिभि परे पश्चात गर्नु पर्ने आवश्यक कुराहरु समेत थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।

You May Also Like…