गुगल फारममा Conditional Branching लगाउने तरिका

by Jan 24, 2021

गुगल फारम मार्फत सर्वेक्षण गर्दा कुनै प्रश्नको उत्तरको आधारमा विभिन्न सहायक फारम बनाउनु पर्ने र सोहि अनुसार प्रश्न सोध्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले conditional branching लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । यो भिडियोमा तपाइले गुगल फारममा conditional branching कसरी लगाउने भन्ने बारे थाहा पाउनुसक्नुहुनेछ । साथै कुनै विद्यालयमा अनलाइन भर्ना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे समेत उदाहरण सहित थाहा पाउनसक्नुहुनेछ ।

You May Also Like…