अनलाइन प्रश्नावली तयार गरी सर्वेक्षण गर्ने तरिका

by Jan 23, 2021

हामीले विभिन्न अवस्थामा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ जस्तै हाम्रो थेसिस सँग सम्बन्धित सर्वेक्षण हुन सक्छ वा कुनै रिसर्चरले आफ्नो रिसर्च बारे प्रश्नावली तयार गरी उत्तरदाताहरु सँग पठाएर पेपर मार्फत संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी पेपरको माध्यम बाट सर्वेक्षण गर्दा धेरै समय लाग्ने भौतिक रुपमा उत्तरदाताहरु सँग भेट्नुपर्ने आदि समस्या हुन सक्छन । यसको एउटै उत्तम विकल्प भनेको अनलाइन सर्वेक्षण हुन सक्छ । हामीसंग अनलाइन सर्वेक्षणका लागि विभिन्न टुलहरु उपलब्ध छन् । यो भिडियॊमा तपाइले गुगल फारम मार्फत सजिलै कसरी अनलाइन फारम तयार गर्ने र कसरी सर्वेक्षण गर्ने भन्ने सुरु देखि अन्तिमसम्मका चरण हरु उदाहरण सहित जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

The constant pounding and churning of ideas has the power to break the solid mountains of the Karnali. It can unleashe the potentials of development. Karnali Utsav is a festival of intellectual discourses, a celebration of words, festivals of art and culture. Karnali...

read more

You May Also Like…