लग-इन फ्री र बिना कुनै शुल्क स्क्रिन सेयर गरेर कसरी पढाउने ?

by Jan 23, 2021

कतिपय अवस्थामा हामीले बिद्यार्थीहरुलाई कुनै अनलाइन अकाउन्ट खोलेर लग-इन गरी स्क्रिन सेयर गरेर पढाउन झन्जटिलो हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई बिना कुनै लग-इन सजिलै बिद्यार्थीहरुलाइ एउटा लिंक सेयर गरेर त्यसमा जोड्न सकियो भने पढाउन धेरै सजिलो हुन सक्छ । यो भिडियोमा तपाइले त्यस्तै एउटा उपयोगी अनलाइन टुलको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ जुन बिना शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

The constant pounding and churning of ideas has the power to break the solid mountains of the Karnali. It can unleashe the potentials of development. Karnali Utsav is a festival of intellectual discourses, a celebration of words, festivals of art and culture. Karnali...

read more

You May Also Like…