मोबाइल बाटै डकुमेन्ट स्क्यान गरी इमेल वा गुगल फारम बाट पठाउने तरिका

by Jan 23, 2021

हाम्रो डकुमेन्टहरु स्क्यान गरी सुरक्षित राख्न वा अनलाइन फारम हरुमा अपलोड गर्न हामीसँग हरेक अवस्थामा स्क्यानर उपलब्ध नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफुसंग भएको स्मार्टफोन मार्फत सजिलै उक्त डकुमेन्टहरु स्क्यान गरी इमेल वा कुनै अनलाइन फारममा अपलोड गर्न सक्छौ । यो भिडियो मार्फत तपाइले कसरी मोबाइलबाटै डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने र इमेल तथा अनलाइन गुगल फारम मार्फत अपलोड गरी पठाउने भन्ने बारे उदाहरण सहित हेर्न सक्नुहुनेछ ।

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

The constant pounding and churning of ideas has the power to break the solid mountains of the Karnali. It can unleashe the potentials of development. Karnali Utsav is a festival of intellectual discourses, a celebration of words, festivals of art and culture. Karnali...

read more

You May Also Like…