बिना शुल्क आफैले घर बाटै डिभि भर्ने तरिका

by Jan 24, 2021

अमेरिकी सरकारले हरेक वर्ष खोल्ने डाईभर्सिटी भिसाको अनलाइन फारम बिना कुनै शुल्क तिरी आफैले घर बाटै भर्न सकिन्छ । यो भिडियो मार्फत तपाइले यसरी आफै डिभि भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हरु तथा आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुनेछ साथै डिभि परे पश्चात गर्नु पर्ने आवश्यक कुराहरु समेत थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

The constant pounding and churning of ideas has the power to break the solid mountains of the Karnali. It can unleashe the potentials of development. Karnali Utsav is a festival of intellectual discourses, a celebration of words, festivals of art and culture. Karnali...

read more

You May Also Like…