गुगल फारममा Conditional Branching लगाउने तरिका

by Jan 24, 2021

गुगल फारम मार्फत सर्वेक्षण गर्दा कुनै प्रश्नको उत्तरको आधारमा विभिन्न सहायक फारम बनाउनु पर्ने र सोहि अनुसार प्रश्न सोध्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले conditional branching लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । यो भिडियोमा तपाइले गुगल फारममा conditional branching कसरी लगाउने भन्ने बारे थाहा पाउनुसक्नुहुनेछ । साथै कुनै विद्यालयमा अनलाइन भर्ना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे समेत उदाहरण सहित थाहा पाउनसक्नुहुनेछ ।

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

Know About Karnali Utsav .. Kuda Karnalika

The constant pounding and churning of ideas has the power to break the solid mountains of the Karnali. It can unleashe the potentials of development. Karnali Utsav is a festival of intellectual discourses, a celebration of words, festivals of art and culture. Karnali...

read more

You May Also Like…